WEB VE-31.png
WEB VE-06.png
WEB VE-16.png
WEB VE-15.png

Victoria English là Hệ thống giáo dục Australia tại Việt nam, bao gồm các trung tâm Anh ngữ cao cấp đào tạo chương trình tiếng Anh tiêu chuẩn Úc, chuỗi trường Mầm non quốc tế Steiner mang thương hiệu Victoria Kinderworld và trường liên cấp quốc tế dạy chương trình phổ thông đến từ bang Victoria, Australia.