WEB VE-36.png
WEB VE-06.png
white-texture.jpg
WEB_TIẾNG ANH-08.png

Victoria Kinderworld là thương hiệu Mầm non Australia của Victoria English, với cơ sở đầu tiên đặt tại tổ hợp căn hộ cao cấp Monarchy bên bờ sông Hàn. Là trường Mầm non duy nhất tại Miền trung thực hành phương pháp và triết lý giáo dục Steiner một cách bài bản và đầy đủ nhất trong toàn bộ các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. Tiếng Anh và tiếng Việt là hai ngôn ngữ được sử dụng song song đồng thời tại Victoria Kinderworld nhưng tỉ lệ tiếng Anh luôn duy trì ở mức tối thiểu 70% trở lên. Victoria Kinderworld chú tâm nuôi dưỡng các tâm hồn nghệ thuật trẻ thơ hơn là các đứa trẻ xuất sắc về học thuật, coi nghệ thuật là nền tảng của nhân cách và sự phát triển của trẻ trong tương lai.

WEB_TIẾNG ANH-07.png