WEB VE-02.png
WEB_CÁC CÂU LẠC BỘ-22.png
WEB_CÁC CÂU LẠC BỘ-18.png
WEB_CÁC CÂU LẠC BỘ-19.png
WEB_CÁC CÂU LẠC BỘ-20.png

The Victoria Clubs là hệ sinh thái các hoạt động ngoại khóa phát triển cá nhân mà Victoria English sáng tạo ra cho các học sinh mọi lứa tuổi tham gia kết nối với nhau thông qua các hoạt động thể thao, kết nối và huấn luyện kỹ năng vượt trội. The Victoria Clubs bao gồm 3 CLB:

The Victoria Tennis Club         |         The Victoria Golf Club         |         The President's Club.

Hoạt động đa dạng và sử dụng 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt cho các hoạt động của mình, The Victoria Clubs là hệ sinh thái kết nối cộng đồng các gia đình và học sinh của Victoria English lại với nhau thành mọt đại gia đình va kết nối với cộng đồng xã hội rộng lớn.